Paradoksalu, bet pasijuokti iš savęs kartais sveika

Be galo džiaugiamės vis didėjančiu klausimų srautu. Šiandien sulaukėme susidomėjimo paradoksu ir autoironija:

Kas yra paradoksas? Autoironija? Pagrindinė mintis?

Paradoksas – tai keista mintis, lyg ir prieštaraujanti sveikam protui. Pvz.:

Kuo labiau tėvai aiškina vaikams, tuo labiau jie neklauso.

Visada, kai pasiimu skėtį – nelyja, o tik jį pamirštu – pliaupia kaip iš kibiro!

Ironija – žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, kuri yra visiškai priešinga tiesioginei. Autoironija – žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, kai siekiama paslėpti pajuoką iš savęs paties. Pvz.:

Taip, taip. Jei ne aš, pasaulis turbūt sugriūtų…

Jau toks mano grožis, kad virsk iš koto!

Pagrindinė mintis – tai, ką svarbaus, reikšminga autorius norėjo pasakyti kūriniu, ką skaitytojas suvokia, jį perskaitęs. Pavyzdžiui, Vinco Krėvės „Skerdžiaus“ pagrindinė mintis, kad vidinę harmoniją pasieksi tik darniai sugyvendamas su gamta.