Lietuvių kalba – seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba

Ar žinote, kad lietuvių kalba yra seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba? Ji yra išlaikiusi daugiausia fonetinių ir morfologinių prokalbės, iš kurios išsirutuliojo dauguma Europos kalbų, ypatybių. Įžymūs filologai sutinka, kad lietuvių kalba yra ne tik seniausia kalba pasaulyje šiandien, bet ir arijų pripažinta kaip jų kalbų šaltinis prieš pastebint sanskrito (klasikinės Indijos kalbos, priskiriamos indoeuropiečių kalbų šeimai) evoliuciją. Lietuvių kalbos senumas ir jos gramatinė struktūra priskiria ją tam pačiam laikotarpiui kaip ir seniausias sanskritas – 2000 m. pr. m. e.

Mūsų kalba ypač svarbi indoeuropeistikai – atskirai kalbotyros šakai, tyrinėjančiai indoeuropiečių kalbų kilmę, raidą, panašumus ir skirtumus. Įvairių tautybių šios srities mokslininkai savo konferencijose bendrauja būtent lietuviškai! Prof. B. Dvaitas (Benjamin Dwight) yra pasakęs: „Lietuvių kalba iki šių dienų išlaikė savo senovinę formą. Kalbininkai, remdamiesi lietuvių kalbos duomenimis, bando rekonstruoti bendrą indoeuropiečių kalbą“.

Didžiuokimės, kad kalbame seniausia indoeuropiečių kalba. Mylėkime ir saugokime lietuvių kalbą.

Parašykite komentarą

CAPTCHA
Refresh

*