Brandos egzaminas: kurso ir konteksto autoriai

Sulaukėme Julijos, kurią neramina artėjantys egzaminai, klausimo  (tikime, kad nerimas dėl egzaminų kankina ne vieną iš jūsų).

Ar galit paaiškinti kuo skiriasi privalomi kurso autoriai nuo privalomų konteksto autorių? Ačiū!

Kalbos kulinarės, pasikonsultavusios su gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ir padiskutavusios tarpusavyje, atsako.

Privalomi kurso autoriai yra lietuvių autoriai ir būtinai vienu iš nurodytų reikės remtis egzamino metu, kai jie bus nurodyti prie rašinio temos. Privalomi  konteksto autoriai daugiausia yra užsienio kūrėjai. Jie programoje privalomi, bet egzamine argumentuojant nebūtina jais remtis. Pavyzdžiui, Renesanso epochos konteksto kūrinys yra V. Šekspyro ,,Hamletas“, Apšvietos – J. V. Gėtės ,,Faustas“, egzistencializmo autoriai – F. Kafka, A. Kamiu. Suformuluojama tema ir prie jos nurodomi trys autoriai, samprotavimo rašinyje būtina remtis vienu iš nurodytų, o literatūriniame – dviem autoriais ir tai yra lietuvių kūrėjai. Jei jūs galite pasiremti ne tik kurso, bet ir konteksto autoriais – jūsų rašinio kokybė dar geresnė.

Kalbos kulinarės tikisi, kad Julijai ir kitiems pasidarė aiškiau. Sėkmės!

Parašykite komentarą

CAPTCHA
Refresh

*