Kodėl pirmasis nežinomas dydis matematikoje žymimas būtent raide x?

Dvidešimt trečiąja lotynų abėcėlės raide x matematikoje paprastai žymimas pirmasis nežinomas ir ieškomas dydis. Be to, raide x ir kitais atvejais žymima tai, kas neaišku, nežinoma. Sakysim, kurį laiką Rentgeno spinduliai irgi buvo vadinami x spinduliais. Kodėl taip yra? Pasirodo, raidės x vartojimas matematikoje turi senas tradicijas. Arabų matematikai nežinomąjį vadino šai’, reiškiančiu ‘daiktas, dalykas’. … Skaityti toliau