Fiodoras Dostojevskis: kūryba sunkesnė už katorgą

Jei Jums reikėtų įvardinti pirmą į galvą atėjusį rusų rašytoją, kas jis / ji būtų? Ar tik ne Fiodoras Dostojevskis? Juk tai jis yra nominuojamas vienu žinomiausių rusų literatūros kūrėjų. Šiandien minimos 194-osios Fiodoro Dostojevskio (1821 m. lapkričio 11 d.–1881 m. vasario 9 d.) gimimo metinės.

Dostojevskio tėvas buvo kilęs iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių (nuo Pinsko dabartinėje Baltarusijoje). Teigiama, kad jis save kartais pavadindavo lietuviu: „Mes, Dostojevskiai, esame lietuviai“ – sakydavo Fiodoras M. Dostojevskis. Po motinos mirties, būdamas penkiolikos metų, tėvo valia stojo į Peterburgo karo inžinerijos mokyklą. Ją baigęs metus tarnavo Rusijos valdžios įstaigose, o paskui atsidėjo literatūriniam darbui. 1845 m. parašė pirmąjį savo romaną „Vargo žmonės“, laiškų forma pasakojantį apie skurdaus Peterburgo valdininkėlio didelę ir taurią meilę.

1847 m. Dostojevskis suartėjo su socialistais – Peterburgo jaunimo grupe, kuri svarstė reformų atsilikusioje Rusijoje būtinybę, skaitė Vakarų Europos visuomenės reformatorių ir revoliucionierių raštus. Carinės Rusijos režimas, išsigandęs Europoje tuo metu kilusios revoliucijų bangos, šią grupę įtarė rengiant sąmokslą. 1848 m. socialistai, su jais kartu ir Dostojevskis, buvo suimti ir nuteisti sušaudyti. Šaltą 1849 m. gruodžio rytą būrelio nariai buvo nuvežti į Peterburgo Semionovo aikštę, sustatyti ant ešafoto, jiems užvilkti balti mirtininkų marškiniai, šventikas priėmė paskutinę išpažintį, kareiviai nutaikė šautuvus, bet staiga atšuoliavo pasiuntinys, atnešęs caro malonės raštą: sušaudymą pakeisti aštuoneriais metais katorgos ir tremties.

1849–1859 m. Dostojevskis praleido katorgoje ir tremtyje Sibire. Kaliniai gyveno susikimšę apirusiuose barakuose, su grandinėmis ant kojų, tvankumoje, apnikti parazitų, sunkiai dirbdami, neturėdami menkiausios galimybės pabūti vieni, pasimatyti su artimaisiais; buvo draudžiama skaityti ir rašyti. Tačiau pats jis teigė, kad Sibire jis pamatė „visą rusų liaudį“. 1854 m. katorgos režimas Dostojevskiui buvo palengvintas, pakeistas į tremtį; jis pagaliau galėjo skaityti ir rašyti.

5 faktai, kurių dar nežinojote apie F. Dostojevskį:

  • Dostojevskis savo literatūrinį darbą dažnai lygino su katorga.: „… jei yra žmogus, atliekantis katorgą, tai aš. Aš keturis metus buvau katorgoje Sibire, bet tenykštis darbas ir gyvenimas buvo pakenčiamesni nei mano šiandieninis…“ Vis dėlto Dostojevskis sąmoningai pasirinko ne valdininko karjerą, o vargingesnę rašytojo profesiją.
  • Romanas „Lošėjas“ daugeliu atžvilgių paremtas asmenine rašytojo patirtimi. Dostojevskis Europoje žaisdamas ruletę labai prasiskolino ir norėdamas atsiskaityti su kreditoriais privalėjo per rekordiškai trumpą laiką parašyti romaną. Romaną pavyko parašyti per 21 dieną 1866 m. spalį. Jam padėjo stenografistė Ana Snitkina – būsima Dostojevskio žmona.
  • Dostojevskis negalėjo dirbti be stiprios arbatos. Kūrėjui naktimis rašant romanus ant jo rašomojo stalo visada stovėjo puodelis arbatos, o svetainėje buvo laikomas karštas samovaras.
  • Pats intelektualiausias miestas pasaulyje. Juo Dostojevskis laikė Sankt Peterburgą – miestą, kuris nuolatos aptinkamas jo kūryboje. Rašytojas labai mylėjo šį miestą: „Peterburgo gamta turi kažką neapsakomai jaudinančio: kai ji atėjus pavasariui staiga išreiškia visą savo galią, visas jai pavasario suteiktas galias, subręsta, atsiskleidžia, pražįsta gėlėmis…“
  • Savo paskutinį (ir turbūt patį žinomiausią) romaną „Broliai Karamazovai“ Dostojevskis dedikavo savo žmonai Anai Snitkinai. Senelio Zosimos paveikslą romane rašytojas sukūrė remdamasis vienuolio Zosimos, kuris įkūrė Troice-Odigitrievskajos vienuolyną, gyvenimo aprašymu.

Dostojevskis

Parašykite komentarą

*